African Dream, 2019

De westerse wereld is oververzadigd waar het om voedsel gaat. Dit staat in schril contrast met andere werelddelen die het nakijken hebben. Er is sprake van een oneerlijke verdeling van voedsel.

Materiaal: maïs, popcorn, spelden, karton