Het zit niet lekker, 2007

Installatie, Miséricorde kapel, Pluvigner (Fr.)
Exodus doormaken of kiezen is altijd een bron van instabiliteit, het verlies van herkenningspunten: periode van onzekerheden, opnieuw overwegen, ongemak… Het gevoel van “het zit niet lekker”. De vluchteling moet, niet alleen, proberen om zijn plek te veroveren, maar ook zijn evenwicht hervinden.

In een kapel (meditatieve plek, beschermgebied) verwacht de binnenkomende bezoeker (en denkt te zien in eerste instantie) de rustgevende blik van de symmetrische ordening van de banken. Bij nader inzien is het een andere werkelijkheid. Onder één voet van iedere bank liggen boeken.
Boeken geschreven door vluchtelingen, verhalen van vluchtelingen of ongeschreven boeken voorzien van de naam van “anonieme” vluchtelingen. Deze boeken zullen het zitten ongemakkelijk maken. De bezoeker zal zich bewust worden van de chaos in de kapel, net als de aanwezige chaos in het leven van een vluchteling. Bij deze installatie, zal de bezoeker deel kunnen uitmaken van deze onevenwichtige ervaring door te gaan zitten op één van de banken. De bezoeker zal op zoek gaan naar de zwaartekracht om het ongemak te verminderen. Zal hij durven te gaan zitten om het gevoel te ervaren “Dit zit niet lekker”? Zal hij een verhaal willen lezen?