Toekomstige wortels, 2009

Je wortels verlaten en ‐ vrijwillig of gedwongen ‐ naar een ander land verhuizen betekent je culturele identiteit aanpassen.
Op een nieuwe plek zal een zoektocht naar hechtpunten onderdeel zijn van je nieuwe bestaan.
Deze onuitwisbare ‘oude’ plantenwortels’ zijn afkomstig uit de tuin van familie en vrienden in Frankrijk. Ze zijn
gemengd met ‘nieuwe’ wortels van mijn huidige woonomgeving in Nederland.

2009 ‐ (pallet, plantenwortels, lijm)
Thema “Onuitwisbaar”

Je afkomst, nationaliteit, erfelijke belasting en opvoeding bepalen in hoge mate wie je bent.
Hoe machtig ben je over je eigen doen en laten?
Hebben wij echt het heft in handen, of worden we ook als volwassenen nog bepaald door een blauwdruk van ons leven?
Hoe vrij zijn wij in onze keuzes?
“Onuitwisbaar” staat voor de bagage die je als mens meekrijgt en gaat over de vraag in hoeverre het mogelijk is los van die bagage te handelen.