2015-2017

‘(T)ASK’

Interactie:
Vraag een vreemde tegenover je te komen te staan en vraag hem/haar waarom hij/zij de tentoonstelling bezoekt.
Ask a stranger to stay in front of you. Ask why she/he is visiting this exhibition.

Nodig oppervlakte: 4 m2

  

Steden zijn in de loop der jaren veranderd. Toch is er iets hetzelfde gebleven: we begeven ons altijd tussen onbekenden. Deze onbekenden in de stad boezemen angst in én trekken aan. Het onbekende is onvoorspelbaar en zou bedreigend kunnen zijn omdat het nog niet is ingevuld. Maar dat onbekende is ook aantrekkelijk, want het biedt mogelijkheden en vrijheden en beloftes. De filosoof Zygmund Bauman bedacht twee termen voor deze keerzijden van het onbekende: mixofobie (angst die het onbekende oproept) en mixofilie (de aantrekkingskracht ervan).

Volgens de filosoof Hans-Georg Gadamer kan wederzijds begrip tussen mensen ontstaan door een versmelting van horizonten, ofwel een gedeelde ervaring in tijd en plaats. Dit kan kortstondig zijn als een ontmoeting, een gesprek of een gedeelde taak zijn.

 

Materiaal: plakfolie